Uwaga! Bakterie w wodzie ze studni

  • 0
Filtracja wody z lampą bakteriobójczą

Uwaga! Bakterie w wodzie ze studni

W wodach powierzchniowych oraz podziemnych znajduje się naturalne środowisko rozmaitych mikroorganizmów. W przypadku wód podziemnych rodzaj drobnoustrojów jest ściśle uzależniony od rodzaju gruntu, sposobu użytkowania, budowy geologicznej oraz kondycji sanitarnej terenu, a także głębokości warstwy wodonośnej. Im płytsza woda, tym więcej można w niej znaleźć mikroorganizmów. Jednak głębokość nie świadczy o czystości cieczy.

“Read More”