Organizm każdego człowieka składa się z wody. Bez wody nie bylibyśmy w stanie żyć. Odwodnienie organizmu jest niezwykle niebezpieczne, dlatego tak ważne jest, by pić wodę w odpowiedniej ilości. Równie ważne co ilość jest jakość wody pitnej. Z tego też powodu woda, którą mamy w kranach jest stale kontrolowana przez specjalne laboratoria. Zapewnia to bezpieczeństwo użytkowania oraz dobrą jakość wody. Należy pamiętać, że o parametrach jakie musi spełniać woda pitna decydują restrykcyjne przepisy obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Badanie wody pitnej

Badanie wody przeprowadza się w specjalnych laboratoriach do tego przeznaczonych. Muszą być rzetelne oraz przeprowadzone zgodnie z przepisami i procedurami. Wynik badania wody przedstawia się za pomocą parametrów mikrobiologicznych oraz parametrów fizykochemicznych. W wyniku badania mikrobiologicznego możemy wykluczyć skażenia wody mikroorganizmami. Fizykochemiczne parametry pokazują ewentualne nieprawidłowości co do zawartości na przykład metali ciężkich. Analiza wody pozwala sprawdzić zdatność wody do picia oraz wykluczyć jej niezdatność. Może również pomóc w uzdatnieniu wody pitnej na przykład czerpanej ze studni głębinowej.

Próbkę wody można oddać do firmy KLARSAN, która zajmuje się profesjonalnym doradztwem w dziedzinie uzdatniania wody. Więcej o usłudze analizy wody można znaleźć na stronie https://www.klarsan.eu/analiza