Każdy doskonale wie, że picie wody bezpośrednio z kranu przed jej przegotowaniem może źle wpływać na nasze zdrowie. Woda pitna musi zostać w odpowiedni sposób oczyszczona, zanim będzie zdatna do picia. Okazuje się, że bakterie w wodzie doskonale eliminuje promieniowanie UV. Jak zatem ten proces dokładnie przebiega?

Jak wygląda sterylizacja wody ze studni za pomocą lamp UV?

Zapewnienie mikrobiologicznej czystości wody za pomocą lamp UV polega przede wszystkim na naświetlaniu wody promieniami ultrafioletowymi. Jeden z zakresów tego promieniowania, a konkretnie fale krótkie UV-C działa nie tylko bakteriobójczo na niechciane drobnoustroje, baterie, wirusy i pierwotniaki znajdujące się w wodzie.

Te mikroorganizmy pochłaniają promieniowanie UV, a następnie ulegają destrukcji z uwagi na fakt, iż rozpada się ich DNA. Ultrafiolet nie tylko pomaga w uwolnieniu wody od wszelkich bakterii, ale również sprawia, że woda nadaje się do spożycia. Skuteczność dezynfekcji wody zależy w głównej mierze od jej zanieczyszczenia i stopnia skażenia, ale również od odpowiednio dobranej dawki promieniowania UV. Przyjmuje się, że bakterie w wodzie giną przy zastosowaniu optymalnej dawki w wysokości 40 mJ/cm2.