Analiza fizyczna wody? Badanie składu chemicznego, czy może zlecenie analizy wody pod względem bakteriologicznym? Która opcja badania wody jest najlepsza?

Analiza składu wody wodociągowej

Wybór rodzaju analizy wody jest uzależniony przede wszystkim od tego, z jakiego źródła czerpiemy wodę. Jeżeli woda pochodzi z sieci wodociągowej istnieje małe prawdopodobieństwo, że znajdują się w niej bakterie i wirusy. Woda w zakładach wodociągowych jest stale badana, a jej normy muszą być ściśle przestrzegane. Przede wszystkim nie może szkodzić. Głównym problemem wody pochodzącej z sieci są zanieczyszczenia mechaniczne i wysoki stopień twardości wody, w niektórych przypadkach może to być także chlor. Może zdarzyć się też tak, że wszystkie parametry wody są na właściwym poziomie, ale użytkownikowi nie odpowiada jej smak lub zapach. Wtedy można zastosować na przykład filtry kuchenne.

W przypadku wody wodociągowej można przeprowadzić badania dotyczące składu chemicznego i właściwości fizycznych.

Analiza wody pochodzącej z własnego ujęcia.

Inna sytuacja jest w przypadku wody pochodzącej z własnego ujęcia. Jeżeli czerpiemy wodę ze studni sami musimy zadbać o jej czystość. Należy pamiętać o regularnej dezynfekcji ujęcia. Najczęściej wykorzystywanym sposobem jest chlorowanie. To jednak czasem nie wystarcza. Oprócz analizy fizyko-chemicznej wody należy wykonać badania dotyczące obecności bakterii i wirusów w wodzie. Jest to bardzo istotne ze względów zdrowotnych.

Gdzie zlecić badania wody?

Analizę wody można zlecić w zakładzie sanepidu lub w prywatnym laboratorium. Usługa kosztuje od 50 do 100 złotych. Na stronie kompendium wiedzy o filtracji wody można znaleźć więcej szczegółów dotyczących wyników analizy oraz procesu badania wody.