Chcąc poprawić jakość wody płynącej z domowego kranu należy pozbyć się wszelkich potencjalnych zanieczyszczeń. Najczęściej występującym zanieczyszczeniem są drobiny tlenku żelaza. Jego duża zawartość może powodować mętność wody i brunatne zabarwienie. Innym szkodliwym pierwiastkiem mogącym występować w wodzie jest mangan.

Mangan w wodzie jest pierwiastkiem niepożądanym. Choć występuje głównie w wodach głębinowych jego obecność w wodzie wodociągowej jest również prawdopodobna. Jego dopuszczalne stężenie to 0,05 mgMn/dm3. Mangan uznawany jest za pierwiastek toksyczny.

W celu pozbycia się manganu z wody należy stosować odmanganiacze wody. Są to urządzenia, które pozwalają pozbyć się szkodliwego pierwiastka z wody. Odmanganiacz wody może posiadać różne złoże filtracyjne, czyli główny element urządzenia. Zastosować można złoża mechaniczne, katalityczne, jonowe oraz mieszane. W zależności od złoża, inna jest metoda pozbywania się szkodliwych związków. Najprostsze są oczywiście filtry mechaniczne, które posiadają kilka filtrów przepuszczające cząstki o coraz mniejszej średnicy.

Ciężko wskazać najlepsze rozwiązanie, gdyż postać oraz zawartość manganu w każdym przypadku jest inna. Doboru odmanganiacza z odpowiednim filtrem jest zadaniem technologa, który po rzetelnej analizie dobierze sprzęt spełniający wymagania.