Proces, jakim jest uzdatnianie wody, ze względów ekonomicznych, technologicznych, praktycznych i czysto zdroworozsądkowych powinien uwzględniać nasze indywidualne potrzeby. To, jak będzie wyglądać filtracja wody, jakie filtry do wody zastosujemy musi być dostosowane do celów w jakich ma być wykorzystywana woda.

Trzeba wiedzieć o tym, że samo uzdatnianie wody, filtracja wody przebiega odmiennie dla każdych warunków. Samo uzdatnianie wody poprzez odpowiednio dostosowane filtry do wody musi być poprzedzone dokładnym badaniem wody, jej analizą fizyko-chemiczną.

Jest naturalną sprawą, że niepotrzebne nam będą filtry do wody prowadzące do jej zmiękczania, kiedy nasza woda jest już i tak wystarczająco miękka.

Podobnie filtracja wody kierunku pozbycia się żelaza i manganu, instalowanie specjalnych odżelazaczy lub odmanganiaczy jest bezsensowne, kiedy woda, którą użytkujemy nie posiada zbyt wysokiego stężenia  żelaza ani manganu.

Należy najpierw określić niekorzystne dla naszych zastosowań parametry wody, a następnie przystąpić do kierunkowego procesu jakim będzie uzdatnianie wody. Dopiero gdy znamy dokładny skład naszej wody, wybieramy potrzebne nam filtry do wody i przystępujemy do ich instalacji.