Usuwanie żelaza oraz manganu z wody, w pierwszej kolejności wymaga przede wszystkim określenia, jaka jest dokładna ilość tych związków w cieczy. Tego typu badanie przeprowadzić można w sanepidzie albo specjalnym laboratorium. Trzeba jednak liczyć się z faktem, że za tego typu analizę pobierana jest opłata. Koszty takich badań zazwyczaj nie przekraczają zbyt wysokich kwot. Nierzadko zdarza się również, że firmy sprzedające odżelaziacze wody samodzielnie zajmują się wykonanie badań podstawowych parametrów.

Jak wygląda proces usuwania żelaza?

Zasadniczo proces polegający na usunięciu związków żelaza i manganu podzielić można na trzy podstawowe fazy, czyli utlenianie, osadzanie oraz wypłukiwanie. W pierwszej z tych faz dochodzi do utlenienia związków żelaza i manganu, przez co zmieniają się ne w związki nierozpuszczalne w wodzie. W procesie tym konieczny jest udział odpowiedniego złoża filtracyjnego, w które wyposażony jest każdy dobry odżelaziacz wody. W kolejnym etapie następuje odfiltrowanie osadu uprzednio wytrąconego, po czym dochodzi do jego wypłukania. Odbywa się to podczas tzw. wstecznego płukania.

Poznaj najpopularniejsze odżelaziacze wody na https://www.zestudni.pl/odzelaziacze-wody/

Kilka faktów o odżelaziaczach wody

W zależności od typu złoża filtracyjnego zastosowanego w odżelaziaczu, wyróżnić można różne sposoby jego regeneracji. Złoże może zostać przepłukane przy pomocy roztworu nadmanganianu potasu lub za pośrednictwem wodno-powietrzenego płukania wstecznego, nie wymagającego stosowania żadnych środków chemicznych. Regeneracja złoża jest niezbędna, ponieważ wraz z eksploatacją jego właściwości utleniające ulegają znacznemu osłabieniu. Duże znacznie ma również współczynnik pH, który ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie złoża katalitycznego. Zazwyczaj za napowietrzenie wody dostającej się do odżelaziacza odpowiadają specjalne inżektory, które zmniejszają kwasowość oraz w dużym stopniu korzystnie wpływają na pracę złoża.