Woda, jako niezbędny element funkcjonowania człowieka powinna być regularnie badana.Analiza wody pozwala ocenić, czy jest ona czysta i zdrowa, czy jej spożywanie nie zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, a także czy nie wpływa niekorzystnie na środowisko.

Fizykochemiczna analiza wody i jej główne założenia

Analiza fizykochemiczna wody obejmuje parametry wskaźnikowe poziomu zanieczyszczenia wody, takie jak pH, mętność, przewodność, twardość, obecność manganu, żelaza oraz wielu innych.

W przypadku wody wodociągowej badanie fizykochemiczne może ujawnić wtórne zanieczyszczenia wody pochodzące np. od sieci przesyłowej. Natomiast w przypadku wody ze studni badanie fizykochemiczne pozwala dobrać odpowiednią technologię uzdatniania wody. Ponadto wszyscy wiedzą, że bakterie w wodzie są zawsze – pytanie tylko, jaki jest poziom ich stężenia.

Jak dobrać filtr do wody?

Fizykochemiczna analiza wody pozwala to ustalić, a dzięki temu możliwy jest również odpowiedni dobór filtrów do wody. Rzetelne, profesjonalne badania to idealny pomysł dla każdego, kto jest zaniepokojony stanem swojej wody w kranie lub w swojej firmie czy zakładzie produkcyjnym. Jeśli parametry wody odbiegają od tych wskazanych przez Ministra Zdrowia, wówczas woda jest niezdatna do spożycia.